De lucht die we inademen

Degenen onder ons die bijzonder bezorgd zijn over luchtkwaliteit en veiligheid krijgen een volledig beeld van onze vlammen – van de kleine lonten tot de grote open haarden. We praten veel over luchtkwaliteit. Het is onmiskenbaar dat we af en toe blootgesteld worden aan slechte luchtkwaliteit. De kwaliteit van de lucht die we inademen wordt beïnvloed door verschillende dingen – de brandende vlam is er daar maar één van. Dat er CO2 in de lucht zit wil niet per definitie zeggen dat het schadelijk voor je is. Zeker niet als het op het niveau aanwezig is dat je gebruikelijk in je huis of in gebouwen tegenkomt. De niveaus van CO2 die als veilig beschouwd worden, zijn een maatstaf voor de algemene lucht kwaliteit en zouden niet gezien moeten worden een als gezondheidsnorm. Doordat C02 niveaus makkelijk zijn te meten, worden ze vaak gebruikt om te achterhalen of een kamer goed ventileert. Maar er bestaat geen bewijs dat CO2 een significante dreiging is voor je binnenklimaat. Zelf terwijl je dit leest produceer jezelf CO2, je ademt zuurstof in en een deel van wat je uitademt is CO2.

CO2 is overal.

De planten in je vensterbank produceren CO2 terwijl je slaapt en CO2 zit in je frisdrank. CO2 is een natuurlijk onderdeel van de lucht die we inademen… Ondanks dat het onzichtbaar is en meestal onopgemerkt blijft, Koolstofdioxide (CO2) is overal om ons heen. Het is zelfs een essentieel onderdeel van het leven op aarde. Planten hebben CO2 nodig om te groeien, dieren hebben zuurstof nodig, dat weer door planten geproduceerd wordt. De koolstofcyclus zorgt er dus voor dat er een voortdurende uitwisseling plaatsvindt van deze twee belangrijke gassen tussen de atmosfeer en alle levende wezens. Menselijke activiteiten verstoren deze delicate balans echter. Er bestaat geen twijfel over dat de wereld wordt aangevallen door steeds grotere hoeveelheden vervuiling. Daarom moeten we allemaal ons steentje bijdragen om de vervuiling terug te dringen, en dat geldt ook voor degenen onder ons die brandende vlammen gebruiken voor warmte en sfeer in onze huizen. U kunt er zeker van zijn dat onze Tenderflame vlammen schoon branden.